ความสำคัญของ Meta Description และวิธีเขียนที่ถูกต้อง

Meta Description

Meta Description คือการอธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์แบบสรุปที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้จากการค้นหา ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้เข้าชมมักจะเห็นก่อนเสมอเมื่อพวกเขาค้นหาสิ่งที่สนใจ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Meta Description จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ SEO และในส่วนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะชักชวนให้ผู้เข้าชมอยากที่จะคลิกเข้ามายังในเว็บไซต์ของคุณ บทความนี้ จึงจะมีเนื้อหาที่อธิบายลักษณะของการเขียนที่ถูกต้อง ทำความรู้จักกับ Meta Description Meta Description คือ แท็ก HTML ที่สามารถทำการตั้งค่าสำหรับโพสต์หรือหน้าของเว็บไซต์ได้ โดยในส่วนนี้สามารถใช้คำได้ประมาณ 155 คำ เพื่อใช้ในการอธิบายเว็บไซต์ของคุณว่ามีรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไร และอาจโชคดีหากทาง Google แสดงผลการค้นหาหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพราะจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสที่จะโน้มน้าวใจผู้ใช้เครื่องมือค้นหาสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาได้สำเร็จ เหตุใดจึงต้องมีการเขียนคำอธิบาย? วัตถุประสงค์หลักเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาก เพราะเพียงแค่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของตนเอง หากมีผู้ใช้ Google กำลังค้นหาความต้องการที่สนใจอยู่โดยเป็นการค้นหาด้วยข้อความ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า MetaDescriptionสามารถเพิ่มยอดการคลิกเข้าชมได้ผ่านเครื่องมือค้นหาโดยเครื่องมือค้นหากล่าวว่าการเขียนคำอธิบายนั้น ไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงต่อ SEO เพราะไม่ได้มีผลต่อการจัดอันดับ แต่กลับมีประโยชน์ในทางอ้อม นั่นคือการที่ Google ใช้อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เป็นวิธีการพิจารณาผลลัพธ์ของคุณว่าไปในทางที่ดีหรือไม่ หากมีคนคลิกผลลัพธ์ของคุณมากขึ้น Google ก็จะถือว่าเว็บไซต์ของคุณมีผลลัพธ์ที่ดีในทันที และจะทำการเลื่อนอันดับของคุณขึ้นตามตำแหน่งลำดับที่เหมาะสม นี่คือเหตุผลที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ MetaDescription ของเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมาก เช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า Google […]