Page Speed สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ SEO

Page Speed สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ SEO

หลายธุรกิจที่เริ่มมีการทำเว็บไซต์หรือเว็บเพจของตัวเอง ล้วนแต่ต้องการให้หน้าเว็บของตนเองนั้นสวยงาม และติดอันดับอยู่บนหน้าแรกของการค้นหาหน้า Google อยู่เสมอ ซึ่งนักการตลาดหลายคนรู้กันดีว่า Google มีระบบ AI ที่จะคัดกรองและจัดอันดับเว็บไซต์ตามหลัก SEO ที่ไม่ว่าจะเป็น Keyword, Backlink, เนื้อหาที่เป็นประโยชน์, ยอดการเข้าชม แต่ก็มีนักการตลาดบางกลุ่มที่ไม่รู้เลยว่าในหลักการทำ SEO นั้น Page Speed (ความเร็วหน้าเว็บ) เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับยอดการเข้าชมของเว็บไซต์ และ Google ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัววัดการจัดอันดับด้วย เพราะแบบนี้ความเร็วหน้าเว็บจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กับการทำเว็บไซต์ในหลักการ SEO Page Speed คืออะไร Page Speed คืออะไร ให้แปลตามตัวอักษรเลยคือ ความเร็วหน้าเพจ หรือก็คือ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บของเรา โดยตัวความเร็วหน้าเว็บเปรียบเสมือนด่านแรกในการเข้าเว็บไซต์ ยิ่งเร็วเท่าไร หน้าเว็บจะแสดงขึ้นให้ผู้ชมได้เร็วขึ้นเท่านั้น (ส่วนเนื้อหาภายในเว็บจะเป็นอีกเรื่อง) หากให้เปรียบเทียบเห็นภาพอีกหน่อย ยกตัวอย่างเป็น คุณไปซื้อของร้านค้าหนึ่ง ร้าน A คุณยืนรอของไม่นาน ก็ได้ของที่คุณต้องการ แต่ในขณะที่ร้าน B คุณยืนรอของนานมาก นานจนคุณหาวไปสามรอบ แล้วพึ่งจะได้ของ เป็นใครก็ต้องเดินออกจากร้าน […]