Alt Text คืออะไร และสำคัญอย่างไร

alt text 1

การทำหน้าเว็บไซต์ในสมัยนี้ มักนิยมการใช้ภาพ หรืออินโฟกราฟิกมาประกอบเนื้อหาจำพวก บทความ เพื่อให้ดูน่าอ่าน น่าสนใจ และเข้าใจง่ายกว่าการนั่งอ่านข้อความที่เรียงกันยาวเหยียดจนปวดตา แต่กับการทำงานหลังบ้านของเว็บไซต์ หลายคนมักเมินกับการใส่ใจรายละเอียด เช่น ชื่อภาพ หรือคำอธิบายของรูปภาพ เพราะคิดว่ารูปภาพได้เล่าเรื่องของตัวภาพไปพร้อมกับเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เลย กับการทำเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ที่มีการทำ SEO การใส่รายละเอียดให้ชัดเจน มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้คุณไม่ควรเมินกับการใช้งาน Alt Text ที่อยู่บนไฟล์ภาพในเว็บไซต์เด็ดขาด Alt Text คืออะไร Alt Text หรือที่ย่อมาจาก Alternative Text คือ กลุ่มคำ ข้อความ ที่ใช้ในการตั้งชื่อรูปภาพที่ใช้งานบนเว็บไซต์ โดยชื่อที่ตั้งจะไม่ถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์ แต่จะถูกแสดงในส่วนของหน้า HTML Code ของเว็บไซต์ โดยส่วนมากเวลามีการทำเว็บ ไม่ว่าจะทำด้วย WordPress หรืออะไรก็ตาม หากในเนื้อหาหน้าเว็บไซต์มีการใส่รูปภาพลงไป ในส่วนของรายละเอียดรูปภาพ ตัวเว็บไซต์จะมีช่องที่ชื่อว่า Alt Text ให้ใส่เสมอ แต่หลายคนกลับเมินมันเพียงเพราะคิดว่าไม่สำคัญ ตัวอย่างภาพช่องใส่ Alt Textที่มา […]