เลือก Web hosting ให้ดี ก็จะส่งผลดีกับการทำ SEO

เลือก Web hosting ให้ดี ก็จะส่งผลดีกับการทำ SEO

จุดเริ่มต้นของการทำ SEO คือการทำหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักของ Search Engine อย่าง Google แต่ก่อนจะเริ่มทำเว็บไซต์สักหน้าเว็บหนึ่งขึ้นมา สิ่งสำคัญที่ต้องมีก่อนเลยคือเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์ เพราะการทำงานของเว็บไซต์ต้องพึ่งพาการฝากข้อมูลไว้บนเซิฟเวอร์ ที่จะคอยรับส่งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตมาให้ผู้ใช้งานได้ แต่เราจะตามหาเซิฟเวอร์มาใช้งานได้อย่างไร มารู้จักกันกับ Web hosting ผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ไว้สำหรับรับฝากเว็บไซต์ ที่จะมาเป็นเสาหลักค้ำให้กับเว็บไซต์ของคุณ และหากเลือกได้ดีจะส่งผลดีต่อการทำ SEO ได้ด้วย Web hosting คืออะไร? Web hosting คือ รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือผู้ทำเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยให้ผู้ทำเว็บไซต์มาฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์นั้นออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ภาพตัวอย่างการทำงานของเว็บไซต์และเซิฟเวอร์ที่มา: hostinger เรารู้ดีว่าการทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งขึ้นมานั้น จำเป็นต้องมีการฝากฝังฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไว้บนเซิฟเวอร์ เพื่อที่เวลามีผู้ใช้งาน (User) บนโลกอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ จะได้รันไฟล์และข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์มาให้ผู้ใช้งานได้เห็นหน้าเว็บได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงเลยคือการหาเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์ให้ได้ก่อน ซึ่งเราสามารถหาผ่านได้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่า Web […]