ระบบ การจัดอันดับของ Google มีขั้นตอนอย่างไร

การจัดอันดับของ Google

ระบบใน การจัดอันดับของ Google สามารถวิเคราะห์และพิจารณาจัดอันดับการค้นหาได้แบบอัตโนมัติ จากเว็บไซต์ที่มีจำนวนมากบน Google โดยวิธีจัดอันดับนั้นมาจากการวัดค่าดัชนีการ Search และทั้งนี้ก็เพื่อการนำเสนอข้อมูลผลการค้นหาที่ถูกต้องที่สุดโดยใช้ระยะเวลาที่สั้น โดยทาง Google จะมีการปรับปรุงระบบเหล่านี้อยู่เป็นประจำเสมอ โดยผ่านการทดสอบและการประเมินที่เข้มงวด และจะมีการประกาศเกี่ยวกับการอัปเดตต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นประโยชน์ BERT Algorithm Algorithm ที่ชื่อว่า BERT ย่อมาจาก Bidirectional Encoder Representations from Transformers เป็นระบบ AI ของ Google ที่ใช้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงชุดคําต่าง ๆ และหมือนเครื่องมือที่ทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ (NLP) ได้ดีขึ้นโดยเป็นการสื่อถึงความหมายและความตั้งใจที่แตกต่างกัน – ระบบการให้ข้อมูลภาวะวิกฤต (Crisis information systems) Google ได้พัฒนาระบบนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทันทีในกรณีเกิดภัยพิบัติ กรณีที่เกิดเหตุชุลมุนในวงกว้างจนอาจต้องมีการแจ้งภัยอพยพหรือแม้แต่งกรณีที่เป็นภัยวิกฤตส่วนบุคคล โดยทาง Google สามารถแบ่งการให้ข้อมูลการเตือนภัยได้สองกรณีหลัก ๆ ดังนี้ • กรณีภาวะวิกฤตส่วนบุคคล ระบบจะมีการทำงานเพื่อเข้าถึงการขอความช่วยเหลือขั้นวิกฤตส่วนบุคคลทันที เมื่อมีส่งคำร้องเข้ามาโดยจะมีการต่อสายด่วนหรือการให้ข้อมูลจากองค์ที่สามารถเชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย การล่วงละเมิดทางเพศ การได้รับสารพิษ […]