สร้าง Dashboard ง่าย ๆ ด้วย Google Data Studio

Google Data Studio

Google Data Studio คือ เครื่องมือฟรีที่มีมานานแล้ว โดยมีหน้าที่เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบของรูปภาพเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น โดยจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ จนมาถึงปัจจุบันได้ถูกรวมเข้ากับ Looker จนถูกเรียกว่า Looker Studio จนกลายเป็นอีกแรงสำคัญในการวิเคราะห์ถึงปัญหาทางธุรกิจออนไลน์ โดย Looker Studio สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เป็นแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น Google Ads, Facebook Ads หรือ Tableau เป็นต้น และโดยเฉพาะสำหรับการทำ SEO แล้ว การเชื่อมต่อกับ Google Analytics จะยังช่วยให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะพัฒนาปรับปรุง ในเรื่องของการจัดอันดับการค้นหา การเข้าชมเว็บไซต์ หรือแม้แต่การเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับเว็บไซต์คุณ 5 ทริคในการใช้ Google Data Studio ช่วยในการทำ SEO เมื่อคุณเชื่อมระหว่าง Google DataStudio กับเครื่องมือการทำ SEO เช่น Google Analytics หรือ Search Console […]