Keyword Cannibalization ปัญหาภายในที่กัดกินการทำ SEO

keyword cannibalization1

นักการตลาดทั่วไปที่หันมาสนใจเรื่องการทำเว็บไซต์ต้องรู้จักเกี่ยวกับ SEO ในระดับหนึ่งแล้วอย่างแน่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ On Page, Off Page, Keyword , URL ของหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ และการเขียน Content ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำขึ้นเพื่อให้ระบบ Search Engine อย่าง Google ค้นหาเจอและจัดอันดับหน้าเว็บไซต์เราให้ขึ้นบนยอดการค้นหา (SERP) และแน่นอนในการทำเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งขึ้นมาต้องพึ่งการทำ SEO ที่มาคอยช่วยผลักดันและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ต้องมี Keyword คอยกำกับว่าแต่ละหน้าเว็บว่าเกี่ยวข้องกับอะไร แต่ถ้าหากในหนึ่งเว็บไซต์มีหลายหน้าเว็บเพจที่ใช้ Keyword ตัวเดียวกันซ้ำหลายหน้าละจะเป็นยังไง? ไหน ๆ เล่ามาถึงจุดนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่อง Keyword Cannibalization กันไปเลย เพราะมันเกี่ยวข้องกับการใช้ Keyword ตัวเดียวกันซ้ำในหลายหน้าเว็บเพจ และบทความนี้จะพาไปดูว่ามันคืออะไร แล้วทำไมผู้ที่ทำ SEO ถึงต้องรู้จักกับมัน Keyword Cannibalization คืออะไร Keyword Cannibalization ให้แปลตรงตัวเลยคือการกัดกินคำ Keyword กันเองในหลักการทำ SEO ที่ผู้ทำต้องระบุ Keyword ลงในบทความหรือหน้าเว็บเพจ […]