Redirect 301 คืออะไร และเมื่อไหร่ควรทำ

Redirect 301 คืออะไร และเมื่อไหร่ควรทำ

สมมุติว่าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าของคุณ แต่พอเข้ามายังเว็บไซต์แล้วต้องเจอกับหน้า Error404 หรือ Page Not Found คุณคิดว่าสิ่งนี้จะมีผลอย่างไรกับความน่าเชื่อถือในมุมมองของผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชม ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์หรือ URL ใหม่ ซึ่งระบบจะแจ้งผลกับเราว่าไม่พบหน้าข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใน Server ที่เรียกใช้งาน หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าได้กลายเป็นลิงก์เสียที่ไม่สามารถปรากฎผลลัพธ์ออกมาได้นั่นเองซึ่ง Redirect 301 คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง เปรียบเสมือนกับการเปลี่ยนเส้นทางหรือปักหมุดหมายใหม่ไปยังที่ที่ต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าไปถึงหน้า Page ที่ควรจะเจอได้อย่างถูกต้องจริง ๆ ความหมายของ Redirect 301 คืออะไร? Redirect 301 คือ การเปลี่ยนเส้นทางจาก URL บนเว็บไซต์ตัวหนึ่ง ไปยัง URL อีกตัวหนึ่งโดยสมบูรณ์ เพื่อบอกกับ Google ว่า URL ที่เปลี่ยนมาใหม่นั้นมีตัวตนมาก่อน พร้อมบ่งบอกว่าควรปฏิบัติต่อ URL ใหม่เหมือนกับที่ทำกับ URL เก่าทุกประการ เสมือนกับการระบุกำกับลงไปว่าเป็นที่อยู่เก่า เพียงแค่เปลี่ยนปลายทางหรือ ‘อะไรบางอย่าง’ ไปเท่านั้น เช่นการเปลี่ยนเส้นทางจากการเข้า URL (A) […]