ดึงดูดใจลูกค้าขาเข้าด้วยกลยุทธ์การตลาด Inbound Marketing

ดึงดูดใจลูกค้าขาเข้าด้วยกลยุทธ์การตลาด Inbound marketing

Inbound Marketing จัดเป็นหัวข้อใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักการตลาด เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สังเกตได้ว่าที่ผ่านมา Trend การบริโภคอาจขึ้นอยู่กับ “การถูกทำให้เห็น” มีการเสนอสินค้าหรือบริการเชิงรุก ผ่านการโฆษณา อัดโปรโมชั่น ไปจนถึงการขายตรง แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกได้ว่าตนเองจะมุ่งความสนใจไปยังเรื่องใดเป็นหลัก อีกทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอย ยังเปิดโอกาสให้สามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น ด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาลที่มีส่วนช่วยให้ตัดสินใจซื้อทำได้ง่ายและตรงจุด ส่งผลให้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบนี้เข้ามาตอบโจทย์วิถีการบริโภครูปแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ Inbound Marketing คืออะไร จุดเริ่มต้นของ Inbound Marketing กำเนิดมาจาก hubspot ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการทำการตลาดรูปแบบนี้ ทั้งยังเป็นผู้เผยแพร่กลยุทธ์นี้เป็นเจ้าแรก โดยบริษัทมีการให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ช่วยเรื่องการจัดการกับธุรกิจอย่างครอบคลุมทุกกระบวนการ ด้วยแนวคิดที่โฟกัสไปยัง “การส่งมอบคุณค่า” เพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความลื่นไหลในการตัดสินใจซื้ออย่างเป็นธรรมชาติ โดยกลยุทธ์จำเป็นต้องถูกขับเคลื่อนภายใต้การมี “ลูกค้าอยู่เป็นศูนย์กลาง” โดยนิยามของการตลาดแบบ Inbound คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นดักจับ “กลุ่มลูกค้าขาเข้า” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสให้ความสนใจกับสินค้า รวมถึงกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนหน้าเว็บไซต์หรือศึกษาธุรกิจของเรา แทนที่จะเป็นการทำการตลาดเชิงรุกที่เราเลือกไปเสนอขายให้ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ลองจินตนาการว่ากลยุทธ์นี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กเพื่อ “ดึงดูดลูกค้า” ให้เข้ามาใช้บริการผ่านการส่งมอบคุณค่าบางอย่างออกไป ทั้งยังดักจับกลุ่มผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในระดับที่ใกล้ชิด นับเป็นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้ากันได้ดีกับยุคปัจจุบัน เนื่องจากบริบท (context) ของการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม Lifestyle ของแต่ละบุคคลมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มนักการตลาดนำกลยุทธ์ชนิดนี้เข้าไป ล่อใจ-ดึงดูด-ดักจับ สำหรับกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจกับสินค้า ซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ต่อไปในภายหลัง […]