CDN คืออะไร และมีประโยชน์ต่อเว็บไซต์อย่างไร

CDN คืออะไรและมีประโยชน์ต่อเว็บไซต์อย่างไร

ทุกเว็บไซต์ย่อมต้องมีศูนย์หลักที่เรียกกันว่าเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งโดยปกติแล้วการทำเว็บไซต์จะต้องทำการยืมพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ ไว้สำหรับฝากข้อมูลของเว็บไซต์ เมื่อมีผู้ใช้งาน (User) เรียกใช้งานหรือเข้าชมเว็บไซต์ จะต้องดึงข้อมูลบนเว็บไซต์มาจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้น ๆ มาให้กับผู้ใช้งาน แต่มักมีปัญหาหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อย อย่างการโหลดหน้าเว็บไซต์ช้า เพราะเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์นั้นอยู่ไกล ในมุมมองของผู้ใช้งาน เว็บที่ใช้เวลาโหลดนานย่อมสร้างประสบการณ์เชิงลบอย่างแน่นอน เพื่อแก้ปัญหาจึงได้มีการใช้งานเทคโนโลยีที่เรียกว่า “CDN”ในบทความครั้งนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้กันว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีความสำคัญแค่ไหนทั้งในปัจจุบันและอนาคต CDN คืออะไร CDN ย่อมาจาก Content Delivery Network คือเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ บนภูมิภาคโลก โดยเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฝากข้อมูลเว็บไซต์จากเซิร์ฟเวอร์หลักมาไว้ยังเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แล้วส่งไปยังผู้ใช้งาน (User) ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 1990 โดยมุ่งเน้นไปในด้านการรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างการใช้งานของเทคโนโลยีนี้ที่พอจะยกให้เห็นภาพง่าย จะเป็นเมื่อมีผู้ใช้งาน (User) เข้าเว็บไซต์สักเว็บหนึ่ง ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์นั้นต้องส่งผ่านอินเทอร์เน็ตมายังผู้ใช้ หากผู้ใช้งานอยู่ไกลจากเซิร์ฟเวอร์นั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์อยู่สิงค์โปร แต่ผู้ใช้งานอยู่อเมริกา การโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จำพวก รูปภาพและวิดีโอ ก็จะใช้เวลานาน เพราะข้อมูลต้องเดินทางไกล ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องรอหน้าเว็บโหลดนาน แต่ถ้าหากมีการใช้งานและฝากข้อมูลของเว็บไซต์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Content […]