Backlink สำคัญกับการทำ SEO อย่างไร?

backlink 1

นักการตลาดจำนวนไม่น้อยมักคุ้นเคยกับการทำ SEO ในบทบาทของการสร้าง Content เป็นส่วนใหญ่ ด้วยความเข้าใจตรงกันว่าการส่งมอบเนื้อหาที่ดี คือพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดสำหรับการทำ SEO จึงไม่แปลกเลยที่การสร้าง Content จะเป็นปัจจัยหลักที่ถูกให้ความสำคัญ ตัดภาพมาที่นักสร้างเว็บไซต์ก็อาจมองว่า Site structure หรือโครงสร้างของเว็บไซต์ คือสิ่งมาเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับสร้างความเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและได้คะแนนที่ดี จาก Search engine แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ SEO อย่างเห็นได้ชัดก็คือ การสร้าง “Backlink” ที่จะช่วยผลักดันให้เว็บไซต์หรือตัว Content ได้รับคะแนนการจัดอันดับเพื่อติดหน้าแรกสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันด้วยว่าเว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือไปในตัว Backlink คืออะไรและสำคัญอย่างไรกับการทำ SEO? Backlink คือ ลิงก์ที่ชี้จากเว็บไซต์ภายนอก (ไม่ใช่ Domain ของเรา) กลับมายังเว็บไซต์เรา เป็นการบอกกับ Search engine ว่าเนื้อหาของเรามีตัวตน, น่าเชื่อถือแค่ไหน, มีประโยชน์หรือไม่ และได้รับการยอมรับจากใคร โดยข้อมูลเหล่านี้จะส่งกลับมาให้ Search engine อย่าง Google เก็บข้อมูลแล้วให้คะแนนกับหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เวลาที่มีการอ้างอิงข้อมูลบางอย่างมาจากเว็บไซต์ของเรา […]