ตรวจสุขภาพเว็บไซต์ประจำปีด้วย SEO Audit

ตรวจสุขภาพเว็บไซต์ประจำปีด้วย SEO Audit

คนส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องปกติ (หรืออาจจะบ่อยกว่านั้น) เหตุผลไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากต้องการรู้ว่าร่างกายของเรามีจุดบกพร่องตรงส่วนไหน เพื่อดูแลรักษาเป็นพิเศษ การทำเว็บไซต์เองก็ไม่ต่างกัน เนื่องจากเราต้องหมั่นตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อวัดผลลัพธ์ที่ได้ว่ามี Performance ที่น่าพึงพอใจหรือไม่ พร้อมหาตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำ SEO ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำ SEO Audit ก็คือกระบวนการหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ SEO Audit คืออะไร SEO Audit คือ การตรวจสอบเพื่อประเมินว่าเว็บไซต์ของคุณเหมาะสมสำหรับการใช้บน Search engine มากแค่ไหน โดยมีการใช้ Tools เข้ามาช่วยเพื่อระบุข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่อยู่ในอันดับที่ดี และเสนอข้อควรปรับปรุงที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากขึ้นในการถูกจัดอันดับที่ดีขึ้น Tools ยอดนิยมสำหรับ SEO Audit เรียกได้ว่าหัวใจการทำ SEO Audit เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในหน้าแรกของ Search engine ขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา ที่มีการวัดค่าทางเทคนิคมากมายที่อาจทำให้คุณสงสัยและเริ่มคิดกับตัวเองว่าควรทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกก่อนอื่นให้เตรียม Tools ของคุณให้พร้อม เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่คอยวัดค่าในแต่ละด้านอย่างละเอียด ซึ่ง 2 เครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายและครอบคลุมก็คือ โดยทั้ง 2 เครื่องมือเราสามารถนำมาปรับใช้ได้ตามโอกาส แต่หากนอกเหนือจากนี้ก็ยังมี […]