SEO ( Search Engine Optimization ) คืออะไร ?

SEO ( Search Engine Optimization ) คืออะไร ?

Search Engine Optimization หรือ SEO

คือ กระบวณการปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ การปรับโครงสร้างโค๊ด ปรับความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมไปถึงการกำหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการค้นหาของเว็บ Search Engine (เครื่องมือค้นหา) ต่างๆตัวอย่าง เช่น Google ซึ่งผลลัพธ์ปรับแต่งเว็บไซต์ของการทำ SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับอยู่ในลำดับต้นแรกๆที่มีความน่าสนใจ ด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือคำที่ใช้ในค้นหาที่คุณต้องการและมีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณ ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์เว็บไซต์จะปรากฏบนเว็บ Search Engine ทางด้านซ้ายของ Search Engine ซึ่งการแสดงผลจะแสดงหน้าละ 10 อันดับ หน้าแรก (อันดับ 1-10) และ หน้าที่สอง (อันดับ 11-20) ซึ่งการทำ SEO ที่ดีและได้ผลนั้นเว็บที่ทำ Search Engine Optimization ควรที่จะอยู่หน้าแรกแต่ไม่ควรอยู่เกินหน้าที่ 2 ซึ่งจะได้รับการเข้าเยี่ยมชม บ่อยครั้งมากที่สุด ยิ่งอันดับสูงเท่าไรอัตรการคลิกเข้าสู่เว็บก็สูงขึ้น

หากต้องการธุรกิจของคุณปรากฎบน Search Engine Optimization ควรจะกำหนดเป้าหมายการค้นหาก่อนว่าจะให้เว็บไซต์แสดงที่ผลการค้นหา Keyword โดยเริ่มจากการที่คิดว่าถ้าผู้ใช้จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ เขาจะทำการค้นหา Google ด้วย Keyword ที่เขาต้องการที่จะรู้ เมื่อได้ชุดของ Keyword แล้ว คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Google Keyword Planner ได้ว่า Keyword แต่ละคำมีประวัติการค้นหาประมาณมากน้อยเท่าไหร่ และมีสภาพการจัดอันดับกับเว็บอื่นๆ มากน้อยหรือไม่ ลำดับถัดไป เมื่อเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาที่คุ้มค่าเป็น Keyword ชุดหลักที่เราที่จะทำใช้ Search Engine Optimization จะเน้นการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ให้ข้อมูลที่ตรงกับ Keyword ที่ใช้ค้นหา จึงสามารถส่งผลในการทำ SEO ใน Search Engine อื่นๆ อีกด้วย

SEO ( Search Engine Optimization ) คืออะไร

วิธีการทำ Search Engine Optimization 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ การทำ Search Engine Optimization
1. Description หรือคำอธิบายของหน้าเว็บไซต์
2. ชื่อเว็บไซต์หรือคุณภาพโดเมนเนม
3. Content หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ต้องเขียนขยาย description อีกทีนึงให้รายละเอียดที่ครบถ้วน
4. Title หรือชื่อจำกัดความของหน้าเว็บไซต์
5. คุณภาพของบทความและเนื้อหา
6. Keyword หรือคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และต้องตรงกับ keyword ที่เราต้องการทำ SEO
7. ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างเว็บไซต์และความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ SEO มีอะไรบ้าง

1. สามารถทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. สามารถโปรโมทเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
4. ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนเว็บเสิร์ชเอ็นจินได้
5. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด
6. ทำให้เว็บไซต์ของคุณง่ายต่อการค้นหาบน Google

กลยุทธ์สำหรับการทำ Search Engine Optimization ให้ประสบความสำเร็จ คือ “การทำ Search Engine Optimization ให้คุณทำให้เป็นตัวเอง โดยคำนึงถึง User (ผู้ใช้งาน) เป็นหลัก” จะทำให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และติดอันดับอย่างยั่งยืน 

 

ผู้ดูแล

Related Posts

Leave A Comment