ไอเดียในการสร้าง Sitemap ให้มีประโยชน์สูงสุดต่อเว็บไซต์

Sitemap

Sitemap คือ ลิสต์ที่ได้รวบรวมรายการ ของหน้าเพจภายในเว็บไซต์ของคุณ ที่อาจทำออกมาในรูปแบบของแผนผัง หรือเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยจะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถรู้ได้ว่า เว็บไซต์คุณมีกี่หน้าและมีหน้าไหนอะไรบ้าง และผู้เข้าชมยังสามารถเข้าถึงหน้าต่าง ๆ เหล่านั้นได้ผ่านทางลิงก์ ที่วางเชื่อมแต่ละหน้าไว้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย หรือเข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า ทำเพื่อให้ User ทั่วไปที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชม นั้นได้รู้จักภาพรวมของเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ที่มีต่อเว็บไซต์ที่ทำ SEO การมี Sitemap จะทำให้ Bot ของ Search Engine ต่าง ๆ เข้ามาสำรวจเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถสรุปเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณออกมาเป็นภาพรวมได้อย่างน่าสนใจ และยังระบุอีกว่าเว็บไซต์คุณมีข้อมูลประเภทไหนบ้าง โดยการสรุปให้เห็นภาพของแผนผังเว็บไซต์จะทำออกมาอยู่ภายในหน้าเดียวของเว็บไซต์ ดังนั้น จึงมีความสำคัญกับเว็บไซต์อย่างมาก เพราะนอกจากจะให้ผลที่ดีและให้ความประทับใจต่อผู้เข้าชมแล้ว ยังให้ผลดีกับการทำ SEO อีกด้วย เพราะการมี Site map จะทำให้ Google Bing หรือ Yahoo สามารถตรวจสอบและพิจารณาเว็บไซต์ของคุณได้ทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญยังมีความรวดเร็วกว่าปกติ ถือว่าเป็นที่พอใจของ Search Engine อย่างมาก […]