HTTP และ HTTPS ต่างกันอย่างไร แบบไหนที่ดีต่อเว็บไซต์ของเรามากกว่ากัน

HTTP หรือ HTTPS ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันโลกออนไลน์นั้น มีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป และยังเป็นพื้นที่ที่ให้มากกว่าข่าวสารหรือการให้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ และยังเป็นพื้นที่ที่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้จำนวนมาก ดังนั้นความปลอดภัยของเว็บไซต์ออนไลน์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงข้อมูลด้านธุรกรรมการเงิน เพราะแบบนี้จึงมี HTTP และ HTTPS เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพราะเมื่อเราเข้าเว็บไซต์แห่งหนึ่ง จะมีข้อมูลมากมายจาก Web Server ส่งมายังคอมพิวเตอร์ของเรา (Client) เพื่อแสดงผลบน Browser และมีข้อมูลมากมายที่ส่งกลับไปหาต้นทางหรือส่งกันไปมาตลอดอยู่เวลา โดยจะมี HTTP และ HTTPS เป็นตัวกลางสำหรับการสื่อสารในโลกออนไลน์และก็เต็มไปด้วยภัยที่อาจเข้าถึงคุณได้โดยไม่ทันระวัง ความหมายของ HTTP และ HTTPS HTTP คืออะไร HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol เป็นโปรโตคอลสำหรับสื่อสารจะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมบนเบราว์เซอร์อย่าง Chrome, Firefox, Internet Explorer เพื่อเรียกดูข้อมูลเว็บไซต์นั้น ๆ เบราว์เซอร์จะใช้ HTTP เป็นตัวเรียกให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้เพื่อแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นการส่งข้อมูลแบบ Clear text ไม่ได้ทำการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย ทำให้การใช้ […]