ทำ Content อย่างไรให้ชนะใจกลุ่ม Niche Market

Picture of THAITOPSEO
THAITOPSEO
ทำ Content อย่างไรให้ชนะใจกลุ่ม Niche Market-01

เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล การสร้าง Content ที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นในการขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกว่า “Niche Market” ด้วยเหตุนี้การสร้างเนื้อหาที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่จำเป็น

โดยต้องยอมรับว่าการทำ Content สำหรับกลุ่ม Niche ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คิด แต่ต้องมีการวิเคราะห์และเข้าใจในลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและทำให้ลูกค้ารู้สึกถูกใจพร้อมที่จะใช้สินค้าหรือบริการของเราได้ในภายหลัง

ทำความเข้าใจ Niche Market คืออะไร?

ทำ Content ให้ชนะใจกลุ่ม Niche

ความหมายของ Niche Market หรือ “ตลาดเฉพาะกลุ่ม” เป็นตลาดที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะหรือความต้องการเฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับตลาดทั่วไปที่จะครอบคลุมกลุ่มคนอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ที่ติดตามกลุ่มศิลปินหรือไอดอลที่รู้จักกันในกลุ่มเล็ก ๆ หรือคนที่ชื่นชอบรถบังคับที่อาจมีตลาดไม่ใหญ่ โดยจะเห็นได้ว่าลักษณะของตลาดแบบนี้จะไม่เน้นความ Mass หรือคนจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าตลาดลักษณะ Niche มักจะเจาะไปถึงพื้นฐานของรสนิยมการชื่นชอบที่ต่างไปจากคนทั่วไปด้วยซ้ำ พูดให้เห็นภาพง่าย ๆ อีกอย่างก็คือ คนกลุ่มนี้จะมีการให้คุณค่าในสิ่งที่เขาสนใจได้มากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง เช่น สมมุติหากคุณสะสมฝาเครื่องดื่มที่มีอายุเก่าแก่ เมื่อไปอยู่ในมือคนทั่วไปอาจไม่มีค่า แต่หากอยู่ในกลุ่มของนักสะสมฝาเครื่องดื่มสิ่งนี้จะมีค่าขึ้นมาทันที เนื่องจากพวกเขาให้คุณค่ากับสิ่งนี้นั่นเอง โดยลักษณะของตลาด Niche ส่วนใหญ่จะสังเกตได้ดังนี้

 • มีความสนใจเฉพาะเจาะจง : ตลาดเฉพาะกลุ่มมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและความสนใจที่เฉพาะเจาะจง

 • จำนวนลูกค้าจำกัด : ตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้มักจะมีขนาดเล็ก แต่มีโอกาสในการขยายตัวหากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้านี้ได้ดี

 • คู่แข่งน้อย : ในตลาดเฉพาะกลุ่ม คู่แข่งมักจะน้อยกว่าตลาดทั่วไป เนื่องจากต้องมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในกลุ่มลูกค้านี้จริง ๆ

 • ความเชี่ยวชาญ : การที่จะสำเร็จในตลาดนี้ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าและความต้องการของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่การเรียนรู้แบบผิวเผินเท่านั้นที่จะเอาชนะใจได้

โดยหากคุณสามารถที่จะสร้าง Content ได้อย่างเข้าใจและตอบสนองต่อตลาดนี้อย่างมืออาชีพ ก็จะสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จและสร้างความแตกต่างในตลาดที่แข่งขันกันอย่างหนาแน่น โดยบอกได้เลยว่านี่คือเส้นทางที่ธุรกิจที่น่าเดินต่อ เพื่อสร้างความสำเร็จในตลาดที่คุณหวังไว้


ความสำคัญของการสร้าง Content สำหรับ Niche Market

ทำ Content อย่างไรให้ชนะใจกลุ่ม Niche Market


การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น กล่าวได้เลยว่าการสร้าง Content หรือเนื้อหาเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ และเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะอย่างตลาด Niche เราจะเห็นได้เลยว่าการทำ Content ก็จะยิ่งเสริมความสำคัญได้ ดังนี้


1. ทำให้เข้าใจลูกค้าในกลุ่ม Niche อย่างลึกซึ้ง
กลุ่มลูกค้า Niche มักจะมีความต้องการและความสนใจที่เฉพาะเจาะจง การสร้าง Content ที่ตอบสนองต่อความต้องการนี้จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าทางธุรกิจเข้าใจและใส่ใจในพวกเขา

2. สร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อแบรนด์
Content ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่ม Niche จะสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อแบรนด์ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ของคุณเป็นที่เชื่อถือได้

3. เพิ่มโอกาสเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า
เนื้อหาที่เข้าใจและตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่ม Niche จะเพิ่มโอกาสเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นลูกค้า (Conversion) ที่เรียกได้ว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกใจ และเป็นประโยชน์ก็จะช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น

4. สร้างความผูกพันและสร้างชุมชน
Content ที่มีสาระและสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่ม Niche จะสร้างความผูกพันและช่วยสร้างชุมชนของลูกค้าที่รักและภักดีต่อแบรนด์

5. แยกตัวเองจากคู่แข่ง
การมี Content ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่ม Niche จะช่วยแยกตัวเองจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจน ทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์

6. เพิ่มความมองเห็นและติดอันดับ SEO
เนื้อหาที่มุ่งเน้นในกลุ่ม Niche จะเพิ่มความมองเห็นในเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในอันดับสูงของผลการค้นหาอีกด้วย!


Niche Market ต้องการ content แบบไหน

Niche ต้องการ content แบบไหน


Niche Market หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม ต้องการ Content ที่ตรงตามความต้องการและความสนใจของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ การสร้าง Content ที่มุ่งเน้นและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และเข้าใจที่ลึกซึ้ง โดยให้พยายามคำนึงถึง “ความเข้าใจ” และ “ความไม่ธรรมดา” ในการสร้างสรรค์ Content ก่อนเสมอ เพราะตลาดลักษณะนี้จะไม่ใช่กลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการสิ่งที่รู้อยู่แล้ว แต่ต้องตอบ insights บางอย่างได้เพื่อยกระดับความรู้ของพวกเขาให้ลึกลงไปอีก โดยต่อไปนี้คือลักษณะของ Content ที่ตลาดเฉพาะกลุ่มต้องการ

1. ตอบสนองความต้องการให้รู้ลึกยิ่งกว่า
Content ต้องมุ่งเน้นที่ความต้องการและปัญหาที่เจาะจงของกลุ่มลูกค้า มุ่งให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ๆ โดยหัวใจหลักของข้อนี้ก็คือ การเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มลูกค้า ก็จะกระตุกความสนใจได้อย่างอยู่หมัด อีกทั้งทางเลือกที่ดีก็คือให้พวกเขาสามารถเห็นแหล่งอ้างอิงหรือข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติมได้ ก็จะช่วยให้กระตุ้นเกิดการแสดงความเห็นรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ไม่ยาก

2. แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
แสดงความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีเนื้อหาที่สร้างคุณค่า จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าในตลาดนี้เชื่อมั่นตัวแบรนด์ของเราได้ว่ามีความรู้จริง ส่งผลให้ content แต่ล่ะตัวที่สื่อสารออกไป เมื่อมันได้ทำงานพร้อมความเชื่อมั่นในแบรนด์ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถไว้ใจเราได้มากขึ้น

3. เข้าใจและเห็นด้วยกับวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้า
นำเสนอ Content ในรูปแบบและสไตล์ที่ resonating กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการรับฟังและสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบที่เข้าใจและเห็นด้วย คือสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นว่าเราคือกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจและพร้อมจะทำความรู้จัก ร่วมเป็นกลุ่มเดียวกับเขา โดยการเสนอ content ในลักษณะของการพูดแทน หรือบอกเล่าในมุมมองของพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้รู้สึกอินและอยากที่จะแชร์ให้คนภายนอกรับรู้เพิ่มเติมอย่างอัตโนมัติ

4. เนื้อหาที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำ
เนื้อหาต้องเป็นเอกลักษณ์และมีการนำเสนอที่น่าสนใจ ใช้วิธีการเล่าเรื่องและวิธีการนำเสนอที่ต่างออกไป ไม่ซ้ำกับคนที่เคยทำมาก่อนจะดีมาก การพยายามหาจุดต่างให้ได้คือคีย์สำคัญ หากท้ายที่สุดมีเนื้อหาเหมือนกัน ก็ให้ทำการเปลี่ยนวิธีการเล่าหรือนำเสนอพร้อมเก็บรายละเอียดที่คนอื่นไม่เคยพูดถึง ก็ทำให้ได้ใจลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไม่ยากเลย

5. เน้นการสื่อสารร่วมกันแบบ 2 ทาง
Content ที่ดีควรมีโอกาสในการตอบกลับแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงกับลูกค้าให้เข้าถึงได้ง่าย พร้อมมีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความรู้เสมอ ก็จะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้ใช้เวลาอยู่กับแบรนด์ของคุณได้บ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาความบันเทิง ความรู้ หรือสินค้าที่ตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาในขณะนั้น

สำหรับตลาด Niche แล้วการทำ Content ที่เหมาะสมต้องเน้นที่ความเฉพาะเจาะจงและคุณภาพ โดยสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งในการตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของกลุ่มลูกค้า เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าในกลุ่มโดยเฉพาะ บอกได้เลยว่าไม่มีทางลัดหรือวิธีการที่รวดเร็วสำหรับตลาดนี้ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทมากกว่าปกติเพื่อสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ชมในตลาดนี้ได้


วิธีการสำรวจความต้องการของ Niche Market

สำรวจความต้องการของ Niche Market


การสำรวจความต้องการของตลาด Niche จะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถสร้าง Content ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้เป็นอย่างดี วิธีการสำรวจความต้องการของตลาด Niche มีดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและประวัติการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้ามักค้นหา และสนใจบนออนไลน์ โดยพยายามศึกษาข้อมูลให้มากเข้าไว้ เพื่อที่จะสังเกตลูกค้าว่าชอบอะไรและกำลังพูดถึงอะไรบ้าง โดยบ่อยครั้งผู้ที่ทำธุรกิจต้องลงทุนอย่างนักในการเฝ้าสังเกตอย่างจริงจังไปจนถึงการดูไลฟ์สไตล์โดยรวมว่าสำหรับผู้บริโภคหนึ่งคนนั้นมีการเดินทางอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าที่เรานำเสนอ

2. สำรวจตลาดด้วยวิธีการ Qualitative
การสัมภาษณ์หรือสนทนากับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย (Qualitative research) เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณจะได้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากประสบการณ์ลูกค้า จะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ดีในการศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ ด้วยเหตุนี้การพยายามอยู่ท่ามกลางกลุ่มลูกค้าของคุณและฟังว่าพวกเขากำลังทำอะไร จึงมีค่ามากกว่าทองคำเสียอีก!

3. การวิเคราะห์คู่แข่ง
ศึกษาและวิเคราะห์วิธีที่คู่แข่งใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเดียวกัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาของเราและกลยุทธ์ที่ใช้ของคู่แข่งก็อาจทำให้เราได้รู้อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเช่นกัน บ่อยครั้งที่การรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากเรามองได้อย่างรอบด้านจะทำให้เรารู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์พวกเขาได้อย่างแท้จริง

4. สำรวจทางสถิติ
ใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมหรือลักษณะบางอย่าง แม้วิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่การตอบแบบสอบถามที่ออกแบบมาอย่างดีอาจทำให้เราได้รู้เรื่องที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนพร้อมอาจได้การชี้นำบางอย่างไปสู่การขบคิดหรือคำถามใหม่ ที่ชวนให้ผู้บริโภคได้ตื่นตาตื่นใจในการหาคำตอบด้วยเช่นกัน

5. เข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมของกลุ่มลูกค้า
ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม และความสนใจที่สำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ พยายามทำความเข้าใจลักษณะความชื่นชอบหรือเอกลักษณ์ของกลุ่มว่าพวกเขาสนใจเรื่องอะไรเป็นหลัก พยายามหาจุดเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านการใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะกลุ่ม

6. ติดตามความคิดเห็นและรีวิว
การติดตามความคิดเห็นและรีวิวจากลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย, ฟอรั่ม, หรือเว็บไซต์รีวิว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลุ่มเฉพาะ คือสิ่งที่เราสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการใช้สร้าง Content ได้ดีทีเดียว โดยบอกได้เลยว่านี่คือแหล่งข้อมูลชั้นดีที่จะพิสูจน์ได้ถึงมุมมองที่มีต่อสินค้าหรือบริการได้โดยตรงว่าจะตอบโจทย์กับพวกเขาได้มากแค่ไหน

เรียกได้ว่าการสำรวจความต้องการของตลาด Niche เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถสร้าง Content ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเห็นได้ชัด การใช้วิธีการเหล่านี้ในการสำรวจและวิเคราะห์จะนำไปสู่การสร้างแนวทางและกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อได้เลยว่าหากคุณทำการบ้านได้ดีพอ ก็จะรู้ว่าพวกเข้าเหล่านั้นต้องการอะไร


ข้อควรระวังในการทำ Content สำหรับ Niche Market

ข้อควรระวัง


การสร้าง Content สำหรับตลาด Niche นั้นต้องใช้ความรอบคอบและความพิถีพิถันในการทำ มีบางประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ Content ที่สร้างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ ข้อควรระวังในการทำ Content สำหรับตลาด Niche มีดังนี้

 • ความเชี่ยวชาญไม่พอ
  • การเล่นกับตลาด Niche สิ่งที่คุณควรมีคือ “รู้จริง” เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ข้อมูลผิดไป ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออย่างมหันต์ เพราะฉะนั้นอย่าพยายามพูดสิ่งที่ไม่มั่นใจก่อนที่จะมีข้อมูลครบ เพราะการทำการตลาดกับลูกค้าเฉพาะ พวกเขาย่อมต้องการเซียนมากกว่าแค่ผู้ที่แค่รู้จักในสินค้าหรือเทรนด์


 • สื่อสารผิดกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ต้องระวังไม่ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างความสนใจของกลุ่มลูกค้า โดยการการสื่อสารที่ไม่ตรงประเด็นอาจทำให้เสียโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสิ่งสำคัญที่คุณต้องตระหนักก็คือ อย่าทำอะไรก็ตามที่เป็นการเรียกร้องความสนใจแบบไม่เข้าท่า หรือเป็นการสร้างดราม่า แม้ว่าจะสร้างการเป็นที่รู้จักแต่สุดท้ายก็ไม่ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์เลยแม้แต่น้อย


 • การนำเสนอที่ไม่เหมาะสม
  • การเลือกใช้ภาษา, รูปแบบ, หรือสื่อที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกไม่สบายใจ ทางออกก็คือคุณต้องดูบริบทของกลุ่มว่ามีลักษณะแบบใด หรือลูกค้าชอบการสื่อสารแบบใดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ดูใกล้ชิดจนอึดอัดหรือดูเหินห่างจนเกินไปนั่นเอง


 • มีจุดยืนของแบรนด์
  • บ่อยครั้งที่ตลาด Niche มักมีข้อถกเถียง ไปจนถึงอาจมีข้อเปรียบเทียบมากมาย เนื่องจากลูกค้าแต่ล่ะคนอาจมีลักษณะและความชอบเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้แบรนด์จึงจำเป็นต้องมีจุดยืนของตัวเองรวมถึงทัศนคติในการบริการว่าเชื่อในอะไร และตอบโจทย์ในเรื่องใด สังเกตได้ว่าการแข่งขันในตลาดเฉพาะกลุ่มมักเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิด แต่การมีจุดยืนหรือมุมมองที่ชัดเจนและพร้อมที่จะให้ประโยชน์จะช่วยให้คุณสามารถทำ content ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสน่ห์


สรุป

เห็นได้เลยว่าการเล่นกับตลาด Niche ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแม้แต่น้อย เพราะลูกค้าในตลาดกลุ่มนี้ต้องการรายละเอียดข้อมูลความรู้ที่มากกว่าลึกซึ้งกว่าปกติ จึงทำให้การแข่งขันธุรกิจบนตลาดเช่นนี้ต้องวัดกันที่จุดยืนของ ‘ความหลงใหล’ ว่าใครเป็นตัวจริงในวงการนั้นบ้าง

ซึ่งสุดท้ายแล้วการวางแผนที่ดี การเข้าใจในตลาดที่คุณตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองต่อความต้องการรวมถึงความสนใจของลูกค้าเป้าหมาย อาจขมวดเป็นคำ ๆ เดียวว่าคุณสามารถ “ได้ใจ” ลูกค้าหรือไม่ โดยหากพวกเขาเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณมากพอ ก็สามารถพูดได้ว่าความแข็งแรงของธุรกิจก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Search
Categories