Meta Tags สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ SEO

THAITOPSEO
THAITOPSEO
Meta Tags สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ SEO

สิ่งสำคัญที่นัก SEO รู้กันดีคือการทำหน้าเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนผลการค้นหา (SERP) ของตัวระบบ Search Engine อย่าง Google ซึ่งปัจจัยหลักในการทำ SEO มีอยู่ 2 อย่างหลัก ๆ ด้วยกันคือการทำส่วนของ On-Page และ Off-Page แน่นอนว่าในมุมมองของผู้ใช้งาน ส่วนที่เห็นได้บ่อยสุดคือ On-Page ที่จะคอยแสดงเนื้อหาต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้ง และในส่วนของ Off-Page จะเป็นส่วนที่อยู่หลังบ้านของเว็บไซต์ ที่มีแต่คนทำเว็บไซต์หรือนัก SEO เท่านั้นที่จะได้เห็น

แล้วเคยสงสัยไหม ว่าระบบ Search Engine รู้ได้อย่างไร ว่าเว็บไซต์เราทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ถ้าเป็นในมุมมองของผู้ใช้งานที่เป็นคน แค่อ่านหรือมองเนื้อหา เราก็รู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไร แต่กับตัวบอทของระบบ Search Engine ที่เข้ามาเก็บข้อมูลจะรู้ได้อย่างไรละ สิ่งสำคัญที่ทำให้ตัวระบบ Search Engine รู้จักเว็บไซต์เราได้นั้นคือ Meta Tag สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ Off-Page ของเว็บไซต์

Meta Tags คืออะไร?

Meta Tags คืออะไร


Meta Tags คือกลุ่มคำ หรือข้อความที่เป็นโค้ดในรูปแบบของ HTML ที่เป็นตัวอธิบาย และบ่งบอกให้ ตัวระบบ Search Engine ได้อ่าน และเข้าใจว่าเว็บไซต์ของเรานั้นทำเรื่องอะไร เนื้อแบบไหน และเกี่ยวข้องกับอะไร โดยส่วนที่จะเช็กเป็นหลักก่อนคือ ชื่อเว็บไซต์ (Title), คำอธิบายของเว็บไซต์ (Description), คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (Keyword)

  • Title: ชื่อเว็บไซต์ที่แสดงบนแท็บเว็บไซต์เบราว์เซอร์ และเป็นหัวข้อที่แสดงบนเครื่องมือค้นหา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเว็บไซต์นั้นคืออะไร และเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

  • Description: เป็นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ที่แสดงบนผลการค้นหา (SERP) เพื่อชักชวนผู้ใช้งานคลิกเข้ามาดู และอ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์

  • Keyword: เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ตัวระบบ Search Engine สามารถระบุว่าเว็บไซต์นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด


Meta Tag นี้จะโชว์แค่ในระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ (Off-Page) หรือที่เรียกกันว่า Source Code เท่านั้น หากเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ หรือคนทำหลังบ้านเว็บไซต์ มักจะพบเห็นได้บ่อยครั้งเวลาทำเว็บขึ้นมา จะมีการให้กรอกข้อมูลในส่วนของ Meta Tag นี้อยู่บ่อยครั้ง


ทำไม Meta Tags ถึงมีความสำคัญกับ SEO

ทำไม Meta Tags ถึงมีความสำคัญกับ SEO


เหตุผลที่ทำให้ Meta Tags นั้นเป็นส่วนช่วยสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO เพราะตัว Tag นี้เป็นเหมือนป้ายกำกับบอกทางให้กับระบบ Search Engine เข้ามาถูกที่ และถูกทาง ในการเข้ามาเก็บข้อมูลและเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไร แน่นอนว่าการจะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนผลการค้นหาของระบบ Search Engine ได้ อย่างแรกเลยคือต้องทำให้ตัวระบบ Search Engine เข้าใจก่อนว่า เว็บไซต์ของเรานั้นทำเรื่องเกี่ยวกับอะไร และมีเนื้อหาอะไรบ้าง ซึ่งการจะทำให้เข้าใจได้นั้นต้องพึ่งตัว Keyword แต่ลำพังแค่การใส่ Keyword ลงไปเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นหลักค้ำประกันว่าระบบ Search Engine จะมาหาเจอได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องมีป้ายบอกทางหรือที่เราเรียกกันว่า Meta Tag นั้นเอง

อย่างไรก็ดีแม้ตัว Tags นี้จะนับเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้กับการทำ SEO ในส่วนของ Off-Page แต่ไม่ได้หมายความว่าการใส่ข้อมูลในส่วนนี้ลงไปจะเป็นหลักประกันว่าเว็บไซต์เราจะติดอันดับได้อย่างแน่นอน ปัจจัยสำคัญที่เว็บไซต์ติดอันดับบนผลการค้นหา (SERP) นั้นยังมีอีกหลายอย่างมากมาย ตั้งแต่ในส่วนของการทำหน้าเว็บไซต์ On-Page ไม่ว่าจะเป็น การทำเนื้อหา Content ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน, Page Speed ความเร็วการโหลดหน้าเว็บ หรือแม้กระทั่งในหลังบ้านเว็บ Off-Page ทั้ง การใช้งาน Internal Links / External Links, Site Map ฯลฯ

ประเภทของ Meta Tag กับหน้าที่ที่สำคัญทาง SEO

ประเภทของ Meta Tag กับหน้าที่ที่สำคัญทาง SEO


เราได้กล่าวกันไปมากพอแล้ว กับความหมายและความสำคัญ แต่รู้หรือไม่ว่า Meta Tags นั้นก็มีหลายประเภท และมีหลายหน้าที่ตามประเภทการใช้งาน แต่ในส่วนนี้เราขอเน้นในส่วนของประเภทที่สำคัญกับการทำ SEO เป็นหลัก โดยมีดังต่อไปนี้


1. Title Tags

Title Tags อาจจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานและผู้ทำเว็บไซต์คุ้นเคยกันดี และเห็นกันได้อยู่บ่อยครั้งบนผลการค้นหา (SERP) ตัว Title Tags นี้จะเป็นชื่อของเว็บเพจที่คุณต้องการจะแสดงให้เห็น โดยแสดงเป็น Headline บนหน้าผลการค้นหา ตามภาพนี้

Title_tag_m-1024x52

ภาพตัวอย่าง Title Tags
ที่มา : Fandangoseo

ยิ่งตั้ง Title Tags ได้ดีและสื่อความหมายได้ชัดเจนเท่าไร ยิ่งสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใช้งานได้เลือกเข้ามารับชมมากขึ้นเท่านั้น และแน่นอนว่าในส่วนของ Tilt Tags ที่ดีควรสื่อสารใจความสำคัญหรือภาพรวมของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการระบุ Keyword ไว้ด้วย


2. Meta Description

Meta Description คือคำอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์ ที่คอยบอกให้กับผู้เข้าชมรับรู้และเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติแล้ว Meta Description จะแสดงผลอยู่คู่กับ Title Tags บนหน้าผลการค้นหาของ Search Engine เสมอ ดังภาพนี้

Meta_description

ภาพตัวอย่าง Meta Description
ที่มา : Fandangoseo

โดยปกติแล้วคำอธิบายในตัว Meta Description ไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำ SEO โดยตรงเท่าไรนัก แต่คำอธิบายที่ดีและสามารถจูงใจให้ผู้เข้าชมอยากรู้ต่อได้ จะช่วยเพิ่มยอด Traffic ให้กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาที่จะใส่ได้ในช่องของ Meta Description ไม่ควรมีความยาวเกิน 150 – 154 ตัวอักษร ควรมี Keyword อยู่ด้วยเสมอ เน้นสรุปเนื้อหาโดยรวม ได้อย่างกระชับ และชัดเจน


3. Heading Tags

Heading Tag อาจจะเป็นคำที่คุ้นกันดีกับ SEO Content Writer เพราะตัว Heading Tags นี้เองก็มีส่วนสำคัญของในเนื้อหาของหน้า On-Page ที่จะคอยกำกับและกำหนด Header ของหัวข้อเนื้อหาบทความ โดยจะมีตั้งแต่ H1 – H6 โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ใน Header คือต้องมี Keyword อยู่ด้วยเสมอ

  • H1 เป็นหัวข้อใหญ่สุดและเป็นหัวข้อที่บ่งบอกว่าเนื้อหาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไร

  • H2, H3 เป็นหัวข้อย่อยที่จะคอยอธิบายเพิ่มเติมจากหัวข้อ H1

  • H4 – H6 เป็นหัวข้อย่อยที่จะใส่ในส่วนของที่มาข้อมูล หรือรูปภาพ


4. Alt Text Tags

Alt Text Tag หรือชื่อเต็มเลยคือ Alternative Text Tag เป็นอีกส่วนหนึ่งของ Meta Tag ที่มีความสำคัญยิ่งกับเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบเนื้อหา โดยตัว Alt Text Tag จะเป็นข้อความระบุให้ตัวระบบ Search Engine ได้เข้าใจว่า ภาพนี้คืออะไร และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างไร รวมไปถึงการช่วยจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องในการแสดงผลให้ภาพของเราได้ด้วย

alt-text-example

ตัวอย่าง Alt Text
ที่มา : insidenewcity

ซึ่งการใส่ Alt Text ให้ดีนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย และยังต้องมี Keyword ระบุอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งหากสนใจอยากรู้ข้อมูลในส่วนของ Alt Text สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “alt text คืออะไร สำคัญอย่างไร”


5. Social Meta Tags

Social Meta Tag หรือพูดให้ง่าย ๆ คือ Title Tag ที่ปรากฏบน social media ต่าง ๆ แน่นอนเรารู้กันดีว่าสื่อโซเชียลมีเดีย (social media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter นั้นเป็นอีกหนึ่งช่องที่จะช่วยเพิ่มยอดการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลดีมากต่อเว็บไซต์ที่ทำ SEO
แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรตั้ง Social Meta Tag ให้เป็นข้อความล่อลวง หรือข้อความที่เวอร์เกินจริง เพราะผู้คนอาจจะสงสัยว่าเป็นเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บอันตราย หรือมีไวรัสแฝงอยู่ด้วย

metatagsexample

ภาพตัวอย่าง Social Meta Tags
ที่มา : socialapps.tech

นอกจากนี้ยังมี Meta Tags ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใส่ แต่ก็ควรรู้จักไว้

  • Author Tags: ระบุชื่อผู้เขียนเนื้อหา

  • Publisher Tags: ระบุชื่อผู้สร้างหน้าเว็บเพจ หรือเว็บไซต์

  • Meta Robots: ป้ายกำกับให้ตัวระบบ Search Engine เข้าหรือไม่เข้าไปค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บเพจ

  • Meta Viewpoint: Tag ที่ช่วยกำหนดการแสดงผลหน้าเว็บให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์


บทสรุป Meta Tags ป้ายกำกับบอกทางที่สำคัญของเว็บไซต์ที่ทำ SEO

กล่าวได้นัยหนึ่งว่า Meta Tags เป็นเหมือนดั่งป้ายกำกับบอกทางให้ตัวระบบ Search Engine ได้เข้ามารู้จัก และเข้าใจเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรู้ว่าเว็บไซต์เราทำเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาคืออะไร แน่นอนว่าในด้านของ SEO ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำ SEO คือการทำเว็บไซต์ให้ถูกใจตัวระบบ Search Engine และดันให้เว็บไซต์เราไปติดอันดับบนผลการค้นหา (SERP) ได้ แต่อย่างไรก็ดี อย่าคิดว่าการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ Meta Tags ไปแล้วจะทำให้เว็บไซต์เราอันดับดีขึ้นได้อย่างแน่นอน มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายปัจจัย ที่ตัวระบบ Search Engine ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดคะแนน แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้อยู่ดี ในส่วนของการทำ Off-Page ของเว็บไซต์ที่ทำ SEO

Search
Categories